صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » عنوان کرسی: تأویل، گستره وسیعی از معنا در قرآن

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند:
عنوان کرسی: تأویل، گستره وسیعی از معنا در قرآن
صاحب کرسی: دکتر احمد قرایی سلطان آبادی
ناقد اول: دکتر مهدی اسماعیلی
ناقد دوم: دکتر فرهاد زینلی بهزادان
دبیر جلسه: دکتر اصغر سلیمی نوه
تاریخ: یکشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰ بصورت حضوری (دانشکده ادبیات سالن کنفرانس) و همچنین مجازی از طریق لینک: لینک ورود