دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0

هیات علمی

0

رشته و گرایش‌ها

0

دانشجویان

اخبار دانشکده

سمینار گزارش فرصت مطالعاتی دکتر ابوذر پورمحمدی

 سمینار گزارش فرصت مطالعاتی دکتر ابوذر پورمحمدی به اطلاع همکاران محترم می رساند سمینار گزارش فرصت مطالعاتی دکتر ابوذر پورمحمدی با عنوان " مبانی، اصول و قواعد سرمایه گذاری در ...
بیشتر بخوانید