دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0

هیات علمی

0

رشته و گرایش‌ها

0

دانشجویان

اخبار دانشکده

بود و گذشت

بود و گذشت بعد از وفات تربتِ ما در زمین مجوی در سینه‌های مردمِ عارف مزارِ ماست استاد دکتر حمید بهرامیِ احمدی در سن ۷۸ سالگی به عارضهٔ سکته درگذشت. ...
بیشتر بخوانید

اطلاعیه‌های دانشکده