دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

0

هیات علمی

0

رشته و گرایش‌ها

0

دانشجویان

اخبار دانشکده

سخنرانی علمی به مناسبت روز حافظ

سخنرانی علمی به مناسبت روز حافظ به مناسب روز بزگداشت خواجه شمس‌ُالدّینْ محمّدِ بن بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شیرازی، شاعر شهیر پارسی، «دکتر رویین تن فرهمند»، عضو هیات علمی دانشکده ادبیات ...
بیشتر بخوانید

اطلاعیه‌های دانشکده