اخبار و رویدادها

دانشکده کشاورزی

سمینار گزارش فرصت مطالعاتی دکتر ابوذر پورمحمدی
 سمینار گزارش فرصت مطالعاتی دکتر ابوذر پورمحمدی به اطلاع همکاران محترم می رساند سمینار گزارش فرصت مطالعاتی دکتر ابوذر پورمحمدی ...
بود و گذشت
بود و گذشت بعد از وفات تربتِ ما در زمین مجوی در سینه‌های مردمِ عارف مزارِ ماست استاد دکتر حمید ...
سخنرانی علمی به مناسبت روز حافظ
سخنرانی علمی به مناسبت روز حافظ به مناسب روز بزگداشت خواجه شمس‌ُالدّینْ محمّدِ بن بهاءُالدّینْ محمّدْ حافظِ شیرازی، شاعر شهیر ...
سخنرانی علمی به مناسبت روز مولانا
سخنرانی علمی همزمان به مناسبت روز مولانا به مناسب روز بزگداشت مولانا جلال الدین، شاعر شهیر پارسی، «دکتر محسن پورمختار»، ...