صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » کرسی علمی ترویجی تحت عنوان نقد تحریفات جریان عاشورا

کرسی علمی ترویجی تحت عنوان نقد تحریفات جریان عاشورا

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند:
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان نقد تحریفات جریان عاشورا
مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن کنفرانس
زمان: یکشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰
صاحب کرسی: دکتر اصغر اکبری پورکانی، عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی
ناقد خارجی: دکتر توحیدی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ناقد داخلی: دکتر حامد مصطفوی فرد، عضو محترم هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دبیر کرسی: دکتر غالب قدیری، عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق

لینک ورود به جلسه

قابل ذکر است جلسه به شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.