صفحه نخست » اخبار و رویدادها » انتشار کتاب درنگی در شبهات انقلاب اسلامی ایران نوشته اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی دکتر مهدی تقوی رفسنجانی و دکتر اصغر اکبری پورکانی

انتشار کتاب درنگی در شبهات انقلاب اسلامی ایران نوشته اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی دکتر مهدی تقوی رفسنجانی و دکتر اصغر اکبری پورکانی