حمدالله راوند

ravand_hamdollah

حمدالله راوند

سمت: رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ تولد : 1356
تلفن ثابت : 31312335-034
پست الکترونیک : ravand@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت