صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » کرسی علمی ترویجی تحت عنوان خزانه حکمت، زندگی و آثار شاه شجاع کرمانی

کرسی علمی ترویجی تحت عنوان خزانه حکمت، زندگی و آثار شاه شجاع کرمانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند:
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان خزانه حکمت، زندگی و آثار شاه شجاع کرمانی
مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن کنفرانس
زمان: یکشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰
صاحب کرسی: دکتر محسن پورمختار، عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
ناقد خارجی: دکتر محمد سوری، عضو محترم هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ اسلامی قم

ناقد داخلی: دکتر حمید جعفری، عضو محترم هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دبیر کرسی: دکتر غالب قدیری، عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق

لینک ورود به جلسه
قابل ذکر است جلسه به شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.