صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » کرسی علمی ترویجی تحت عنوان تعارض منافع در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی

کرسی علمی ترویجی تحت عنوان تعارض منافع در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند:
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان تعارض منافع در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی
مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن کنفرانس
زمان: یکشنبه ۸ اسفندماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰
صاحب کرسی: دکتر مهدی تقوی رفسنجانی عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی
ناقد خارجی: دکتر امینی زاده، عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ناقد داخلی: دکتر مصطفی هادوی نژاد، عضو محترم هیات علمی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
دبیر کرسی: دکتر غالب قدیری، عضو محترم هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق

لینک ورود به جلسه
قابل ذکر است جلسه به شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.